Công thức tính diện tích hình thoi Lớp 4: Hướng dẫn giải bài tập

Trong toán lớp 4, những em tiếp tục học tập về những tính chất cơ phiên bản của hình thoi. Bao bao gồm lối chéo cánh, chu vi và diện tích S. Quý khách hàng cũng tiếp tục học tập phương pháp vẽ hình thoi. Và những phương pháp tính toán tương quan như công thức tính diện tích S hình thoi và tính chu vi của chính nó.

Trong bài xích share tiếp sau đây Admin sẽ hỗ trợ những em tổ hợp lại những kỹ năng và kiến thức về hình thoi. Trong khi, tiếp tục thể hiện những bài xích tập dượt tương quan cho tới công thức tính diện tích S hình thoi nhằm những em hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ dễ dàng và đơn giản rộng lớn. 

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình thoi Lớp 4: Hướng dẫn giải bài tập

Hình thoi là một trong những mô hình học tập sở hữu tư cạnh cân nhau. 

Hình thoi là gì?

Đường chéo cánh lâu năm nhất của hình thoi được gọi là lối chéo cánh chủ yếu hoặc lối chéo cánh rộng lớn.

  • Công thức tính diện tích S của hình thoi nhập toán lớp 4 là: 

Diện tích = (đường chéo cánh rộng lớn x lối chéo cánh nhỏ) / 2. 

Cụ thể: Cho hình thoi ABCD sở hữu hai tuyến phố chéo cánh AC = m, BD = n.

$S=m\times n:2$

Ví dụ. Nếu lối chéo cánh rộng lớn (m) của một hình thoi có tính lâu năm 8 centimet và lối chéo cánh nhỏ (n) có tính lâu năm 6cm, tớ hoàn toàn có thể tính diện tích S của hình thoi bởi vì công thức:

$S=m\times n:2=8\times 6:2=24 \left( cm^{2}\right)$

Vậy diện tích S của hình thoi này là $24 \left( cm^{2}\right)$

  • Chu vi hình thoi = 4 x chừng lâu năm một cạnh

Ví dụ. Nếu hình thoi có tính lâu năm cạnh là a thì chu vi của chính nó là:

Chu vi hình thoi = 4 x a

Tương tự động như công thức tính diện tích S, công thức tính chu vi hình thoi cũng rất giản dị và đơn giản và dễ dàng ghi nhớ.

Trong Toán lớp 4, phần công thức tính diện tích S hình thoi tiếp tục chia nhỏ ra đa số 3 dạng bài xích tập

Dạng 1. Tính diện tích S hình thoi lúc biết chừng lâu năm hai tuyến phố chéo

Phương pháp: kề dụng công thức:

$S=m\times n:2$

(S là diện tích S của hình thoi: m, n là chừng lâu năm của hai tuyến phố chéo).

Dạng 2. Tính chừng lâu năm lối chéo cánh lúc biết diện tích S và chừng lâu năm lối chéo cánh còn lại

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S , tớ sở hữu công thức tính chừng lâu năm một lối chéo cánh như sau:

$ \begin{array}{l}m=S\times 2:n\\n=S\times 2:m\end{array}$

Dạng 3: Toán sở hữu lời nói văn

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài xích, xác lập dạng toán nhập bài xích rồi giải vấn đề ê.

Để những bạn cũng có thể rèn luyện tăng kỹ năng và kiến thức , những bạn cũng có thể thực hiện những bài xích tập dượt tăng bên dưới đây:

Bài 1. Viết số tương thích nhập vị trí chấm:

Hình thoi

Đường chéo

Đường chéo

Diện tích

14 dm

7 dm

………………………

6 dm

30 dm

………………………

24 dm

5 dm

………………………

Phương pháp giải

Diện tích của  hình thoi bởi vì tích của chừng lâu năm hai tuyến phố chéo cánh phân chia mang đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Bài giải

Hình thoi

Đường chéo

Đường chéo

Diện tích

14 dm

7 dm

49 $dm^{2}$

6 dm

30 dm

90 $dm^{2}$

24 dm

5 dm

60 $dm^{2}$

Xem thêm: Chuẩn hóa thông tin thuê bao MobiFone với CSDL Quốc gia về dân cư

Bài 2: Một hình thoi sở hữu diện tích S $360 cm^{2}$, chừng lâu năm lối chéo cánh là 24cm. Tính chừng lâu năm lối chéo cánh loại nhì.

Phương pháp giải

Để tính chừng lâu năm lối chéo cánh loại nhì tớ lấy nhì phen diện tích S phân chia mang đến chừng lâu năm lối chéo cánh vẫn biết.

Bài giải

Độ lâu năm lối chéo cánh loại nhì là:

360 × 2 : 24 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 3: Hình thoi ABCD sở hữu lối chéo cánh rộng lớn là 16cm và lối chéo cánh nhỏ là 12 centimet. Tính diện tích S của hình thoi ê.

Bài giải

Diện tích hình thoi ABCD là: 

$( 16\times 12) :2=96 \left( cm^{2}\right)$

Đáp số: $96 \left( cm^{2}\right)$

Bài 4: Hình thoi PQRS sở hữu diện tích S là $75 \left( cm^{2}\right)$ và lối chéo cánh nhỏ là 5 centimet. Tính lối chéo cánh rộng lớn của hình thoi ê.

Bài giải

Độ lâu năm lối chéo cánh rộng lớn của hình thoi PQRS là: 

(75 x 2) : 5 centimet = 30 centimet.

Đáp số: 30cm

Bài 5: Vẽ hình thoi lúc biết lối chéo cánh rộng lớn là 8 centimet và lối chéo cánh nhỏ là 6 centimet.

Bài giải

Để vẽ hình thoi, tớ cần thiết vẽ hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau bên trên trung điểm của bọn chúng. Khi ê, lối chéo cánh rộng lớn là lối nối nhì đỉnh của hình thoi nhưng mà ko phía trên cạnh của hình thoi, và lối chéo cánh nhỏ là lối nối nhì đỉnh còn sót lại của hình thoi nhưng mà ko phía trên cạnh của hình thoi.

Vẽ một quãng trực tiếp AB có tính lâu năm 8 centimet.

Tại trung điểm của AB, vẽ đoạn trực tiếp CD vuông góc với AB và có tính lâu năm 6 centimet.

Kết nối những đỉnh A, B, C và D sẽ tạo trở nên hình thoi.

Bài 6: Hình thoi MNPQ sở hữu diện tích S là $84 \left( cm^{2}\right)$ và lối chéo cánh rộng lớn bởi vì 12 centimet. Tính lối chéo cánh nhỏ của hình thoi ê.

Bài giải:

Độ lâu năm lối chéo cánh nhỏ của hình thoi MNPQ là: 

(84 x 2) : 12 centimet = 14 centimet.

Đáp số: 14cm

Bài 7: Tìm diện tích S hình thoi lúc biết lối chéo cánh rộng lớn bởi vì 16cm và lối chéo cánh nhỏ bởi vì 10 centimet.

Diện tích hình thoi vẫn mang đến là: 

$( 16\times 10) :2=80 \left( cm^{2}\right)$

Vậy diện tích S của hình thoi này là $80 \left( cm^{2}\right)$

Dưới đó là một số trong những dạng bài xích tập dượt tương quan cho tới công thức tính diện tích S hình thoi. Các em hoàn toàn có thể áp dụng nhằm thực hành thực tế bên trên nhà

1. Tính diện tích S hình thoi lúc biết lối chéo cánh rộng lớn và lối chéo cánh nhỏ.

Hình thoi ABCD sở hữu lối chéo cánh rộng lớn là 12 centimet và lối chéo cánh nhỏ là 8 centimet. Tính diện tích S của hình thoi ê.

2. Tính lối chéo cánh rộng lớn hoặc lối chéo cánh nhỏ của hình thoi lúc biết diện tích S và lối chéo cánh còn sót lại.

Hình thoi ABCD sở hữu diện tích S là $60 \left( cm^{2}\right)$ và lối chéo cánh nhỏ là 6 centimet. Tính lối chéo cánh rộng lớn của hình thoi ê.

3. Tìm chừng lâu năm cạnh của hình thoi lúc biết diện tích S của chính nó.

Diện tích của một hình thoi là $36 \left( cm^{2}\right)$. Tìm chừng lâu năm cạnh của hình thoi ê.

4. Vẽ hình thoi biết lối chéo cánh rộng lớn và lối chéo cánh nhỏ.

Vẽ hình thoi lúc biết lối chéo cánh rộng lớn là 10 centimet và lối chéo cánh nhỏ là 6 centimet.

5. Tính diện tích S hình thoi lúc biết chu vi của chính nó.

Hình thoi ABCD sở hữu chu vi là 24 centimet. Tính diện tích S của hình thoi ê.

6. Tìm chừng lâu năm lối chéo cánh rộng lớn hoặc lối chéo cánh nhỏ của hình thoi lúc biết chu vi của chính nó.

Hình thoi ABCD sở hữu chu vi là 16cm và lối chéo cánh nhỏ là 4 centimet. Tính lối chéo cánh rộng lớn của hình thoi ê.

7. Hình thoi ABCD sở hữu lối chéo cánh rộng lớn bởi vì 16cm và lối chéo cánh nhỏ bởi vì 12 centimet. Tính diện tích S hình thoi ê.

8. Hình thoi MNPQ sở hữu lối chéo cánh rộng lớn bởi vì 18cm và lối chéo cánh nhỏ bởi vì 10 centimet. Tính diện tích S hình thoi ê.

9. Hình thoi XYZT sở hữu lối chéo cánh rộng lớn bởi vì 15cm và diện tích S bởi vì $72 \left( cm^{2}\right)$ Tính lối chéo cánh nhỏ của hình thoi ê.

10. Hình thoi HKLM sở hữu lối chéo cánh rộng lớn bởi vì 24 centimet và diện tích S bởi vì $180 \left( cm^{2}\right)$.  Tính lối chéo cánh nhỏ của hình thoi ê.

11. Hình thoi PQRS sở hữu lối chéo cánh rộng lớn bởi vì đôi mươi centimet và diện tích S bởi vì $96 \left( cm^{2}\right)$.  Tính lối chéo cánh nhỏ của hình thoi ê.

12. Hình thoi ABCD sở hữu diện tích S bởi vì $84 \left( cm^{2}\right)$và lối chéo cánh nhỏ bởi vì 6 centimet. Tính lối chéo cánh rộng lớn của hình thoi ê.

13. Hình thoi XYZT sở hữu diện tích S bởi vì $120 \left( cm^{2}\right)$ và lối chéo cánh nhỏ bởi vì 8 centimet. Tính lối chéo cánh rộng lớn của hình thoi ê.

Xem thêm: Mẹo ghi nhớ các tháng trong tiếng Anh siêu đơn giản

14. Hình thoi HKLM sở hữu diện tích S bởi vì $240 \left( cm^{2}\right)$ và lối chéo cánh nhỏ bởi vì 12 centimet. Tính lối chéo cánh rộng lớn của hình thoi ê.

Trong những bài xích tập dượt này, những em rất cần được gọi đề bài xích cẩn trọng nhằm xác lập đề bài xích và vận dụng công thức tính diện tích S của hình thoi nhằm mò mẫm thành phẩm. Hình như cũng cần được lưu ý cho tới đơn vị chức năng đo của chừng lâu năm và diện tích S nhằm vấn đáp đích thắc mắc. Đồng thời cũng cần được xác lập đích những thông số kỹ thuật như lối chéo cánh rộng lớn, lối chéo cánh nhỏ hoặc diện tích S của hình thoi.

Những bài xích tập dượt bên trên giúp cho bạn ôn tập dượt và tóm cứng cáp công thức tính diện tích S hình thoi với những dạng bài xích tập dượt thịnh hành không giống. Theo dõi Admin nhằm hiểu thêm nhiều công thức Toán học tập hữu ích nhé!

BÀI VIẾT NỔI BẬT